Widok biblioteki dokumentów


Nazwa Rozmiar
Wzory 001-100.zip 8 195,7k
Wzory 101-200.zip 6 290,2k
Wzory 201-300.zip 1 055,2k
Wzory 301-340.zip 2 043,0k
Wzory całość 001-340.zip 17 479,7k
Wyświetlanie 5 rezultatów.

Wzory pism

Wyświetlanie 1 - 200 z 340 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
001_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej.pdf 189,9k
002_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_przy_zdarzeniu.pdf 210,3k
003_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_w_zakresie_umow.pdf 340,6k
004_Wezwanie_do_uzupelnienia_wniosku.rtf 53,7k
005_Wniosek_wspolny_o_wydanie_interpretacji.pdf 312,2k
006_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_ogolnej.pdf 224,9k
007_Zalacznik do wniosku o wydanie interpretacji ogolnej ORG OGA.pdf 175,8k
008_Postanowienie_w_sprawie_pozostawienia_wniosku_bez_rozpatrzenia.rtf 50,5k
009_Zazalenie_na_postanowienie_o_pozostawieniu_wniosku.rtf 49,9k
010_Postanowienie_w_sprawie_uchylenia_postanowienia.rtf 49,4k
011_Interpretacja_indywidualna_dyrektora_izby_skarbowej.rtf 78,3k
012_Interpretacja_indywidualna_prezydenta_miasta.rtf 64,1k
013_Interpretacja_indywidualna_wojta.rtf 56,2k
014_Interpretacja_ogolna.rtf 55,2k
015_Interpretacja_zmieniajaca_indywidualna_interpretacje.rtf 62,1k
016_Zawiadomienie_o_zmianie_wydanej_interpretacji_indywidualnej.rtf 62,4k
017_Zawiadomienie_o_zmianie_wydanej_interpretacji_ogolnej.rtf 53,7k
018_Wniosek_o_uznanie_porownywalnosci_istotnych_warunkow.rtf 75,2k
019_Wniosek_w_sprawie_wyjasnienia_wszelkich_watpliwosci.rtf 47,7k
020_Wniosek_podmiotu_powiazanego_w_sprawie_odnowienia_decyzji.rtf 47,6k
021_Decyzja_w_sprawie_porozumienia.rtf 62,4k
022_Zmiana_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 53,6k
023_Uchylenie_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 50,4k
024_Decyzja_stwierdzajaca_wygasniecie_decyzji.rtf 50,4k
025_Decyzja_odnawiajaca_decyzje_w_sprawie_porozumienia.rtf 49,8k
026_Postanowienie_w_sprawie_oplaty_uzupelniajacej.rtf 49,4k
027_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 62,2k
028_Decyzja_ustalajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 74,8k
029_Decyzja_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_straty_podatkowej.rtf 72,9k
030_Wniosek_o_przeprowadzenie_postepowania_podatkowego.rtf 47,7k
031_Decyzja_w_sprawie_braku_zaleglosci_podatkowej.rtf 81,8k
032_Wniosek_podatnika_o_zwolnienie_platnika.rtf 47,5k
033_Decyzja_w_sprawie_zwolnienia_platnika.rtf 54,3k
034_Wniosek_podatnika_o_ograniczenie_poboru_zaliczek.rtf 48,9k
035_Decyzja_w_sprawie_ograniczenia_poboru_zaliczek.rtf 52,3k
036_Wniosek_podatnika_o_odstapienie_od_oszacowania.rtf 46,0k
037_Wniosek_podatnika_o_przyjecie_okreslonej_metody_oszacowania.rtf 45,4k
038_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 60,6k
039_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_odsetek_od_zaliczek.rtf 164,9k
040_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania.rtf 48,6k
041_Pismo_w_sprawie_naliczenia_i_potracenia_wynagrodzenia.rtf 48,4k
042_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_zaleglosci_podatkowej.rtf 54,5k
043_Decyzja_w_sprawie_odpowiedzialnosci_podatkowej_platnika.rtf 54,4k
044_Zgloszenie_osoby_do_reprezentowania_platnika.rtf 50,4k
045_Zawiadomienie_o_miejscu_przechowywania_dokumentow.rtf 45,1k
046_Decyzja_o_zabezpieczeniu_na_majatku_podatnika.rtf 74,4k
047_Wniosek_o_przyjecie_zabezpieczenia_wykonania_decyzji.rtf 46,1k
048_Postanowienie_o_przyjeciu_zabezpieczenia_wykonania_decyzji.rtf 49,9k
049_Wniosek_o_wpis_hipoteki_przymusowej_do_ksiegi_wieczystej.pdf 243,4k
050_Wniosek_o_zalozenie_ksiegi_wieczystej_dla_nieruchomosci.pdf 190,4k
051_Wezwanie_do_wyjawienia_majatku.rtf 50,1k
052_Wniosek_o_wpis_do_rejestru_zastawow_skarbowych.rtf 52,4k
053_Zawiadomienie_o_dokonaniu_wpisu_do_rejestru_zastawow.rtf 53,1k
054_Wniosek_o_wydanie_wypisu_z_rejestru_zastawow_skarbowych.rtf 51,5k
055_Wniosek_o_odroczenie_terminu.rtf 48,3k
056_Decyzja_o_odroczeniu_terminu.rtf 50,4k
057_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_odsetek_za_zwloke.rtf 157,8k
058_Wniosek_o_odstapienie_od_ustalenia_oplaty_prolongacyjnej.rtf 51,0k
059_Decyzja_o_umorzeniu_postepowania_w_przedmiocie_rozlozenia.rtf 50,0k
060_Wniosek_o_potracenie_wierzytelnosci_wobec_Skarbu_Panstwa.rtf 47,0k
061_Wniosek_o_zaliczenie_wierzytelnosci_na_poczet_przyszlych_zobowiazan.rtf 46,7k
062_Decyzja_o_odmowie_potracenia_wierzytelnosci.rtf 69,3k
063_Postanowienie_o_potraceniu_zobowiazania_podatkowego.rtf 69,7k
064_Wniosek_o_przeniesienie_wlasnosci_rzeczy_lub_praw_majatkowych.rtf 46,2k
065_Decyzja_stwierdzajaca_wygasniecie_zobowiazania_podatkowego.rtf 60,8k
066_Postanowienie_o_zaliczeniu_wierzytelnosci_na_poczet_przyszlych_zobowiazan.rtf 49,5k
067_Postanowienie_o_wyrazeniu_zgody_na_przeniesienie_wlasnosci_rzeczy.rtf 49,4k
068_Wniosek_o_odroczenie_terminu_platnosci_podatku.rtf 48,5k
069_Decyzja_o_odroczeniu_terminu_platnosci_podatku.rtf 49,5k
070_Wniosek_o_rozlozenie_zaplaty_podatku_na_raty.rtf 49,0k
071_Decyzja_o_rozlozeniu_podatku_na_raty.rtf 96,9k
072_Wniosek_o_odroczenie_zaplaty_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 48,0k
073_Decyzja_o_odroczeniu_zaplaty_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 72,9k
074_Wniosek_o_rozlozenie_na_raty_zaplaty_zaleglosci_podatkowej.rtf 49,7k
075_Decyzja_o_rozlozeniu_na_raty_zaplaty_zaleglosci_podatkowej.rtf 126,9k
076_Wniosek_o_umorzenie_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 48,1k
077_Decyzja_o_umorzeniu_w_czesci_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 52,3k
078_Wniosek_podatnika_prowadzacego_dzialalnosc_gospodarcza_o_udzielenie_ulgi.rtf 52,8k
079_Decyzja_o_udzieleniu_ulgi_w_splacie_zobowiazan_podatkowych.rtf 308,5k
080_Wniosek_o_zwrot_wysokosci_nadplaty_podatku.rtf 46,1k
081_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 53,1k
082_Wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty_podatku.rtf 49,0k
083_Postanowienie_w_sprawie_zaliczenia_nadplaty_na_poczet_zaleglych.rtf 89,3k
084_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_w_postaci_papierowej.pdf 1 122,1k
085_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 489,8k
086_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 488,2k
087_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_w_formie_papierowej.pdf 499,1k
088_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 486,6k
089_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 486,9k
090_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_za_pomoca_srodkow.pdf 314,7k
091_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 495,0k
092_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 495,7k
093_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji.pdf 220,7k
094_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 503,0k
095_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.pdf 410,9k
096_Wezwanie_do_udzielenia_informacji_podatkowej.rtf 46,8k
097_Informacja_o_umowach_mogacych_miec_wplyw_na_powstanie_obowiazku.pdf 197,1k
098_Zawiadomienie_o_miejscu_przechowywania_ksiag_podatkowych.rtf 45,3k
099_Decyzja_w_sprawie_zakresu_odpowiedzialnosci_spadkobiercow.rtf 91,6k
100_Zawiadomienie_spadkobiercy_o_zlozonym_przez_spadkodawce_odwolaniu.rtf 47,5k
101_Zawiadomienie_spadkobiercy_o_wszczeciu_kontroli_podatkowej.rtf 47,4k
102_Zawiadomienie_spadkobiercy_o_postepowaniach_wszczetych_z_urzedu.rtf 47,6k
103_Decyzja_ustalajaca_spadkobiercom_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 85,3k
104_Oswiadczenie_o_dziale_spadku_wraz_z_umowa_o_dziale_spadku.rtf 54,2k
105_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_odpowiedzialnosci.rtf 47,4k
106_Wniosek_o_umorzenie_postepowania_w_sprawie_odpowiedzialnosci.rtf 45,6k
107_Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_zaleglosci.rtf 45,2k
108_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_czlonka_rodziny_podatnika.rtf 79,3k
109_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_nabywcy_przedsiebiorstwa.rtf 79,7k
110_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_czlonka_zarzadu_za_zaleglosci.rtf 80,1k
111_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_firmujacego_za_zaleglosci.rtf 101,3k
112_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_wspolnikow_spolki_jawnej.rtf 81,1k
113_Wniosek_o_wylaczenie_pracownika_organu_podatkowego.rtf 46,9k
114_Wniosek_o_wylaczenie_funkcjonariusza_sluzby_celno-skarbowej_(2).rtf 47,6k
115_Wniosek_funkcjonariusza_sluzby_celno-skarbowej_o_wylaczenie.rtf 46,6k
116_Postanowienie_o_wylaczeniu_pracownika_organu_podatkowego.rtf 48,0k
117_Postanowienie_o_wyznaczeniu_innego_organu_podatkowego.rtf 48,6k
118_Postanowienie_o_wyznaczeniu_przez_samorzadowe_kolegium_odwolawcze.rtf 46,8k
119_Zadanie_organizacji_spolecznej_wszczecia_postepowania.rtf 47,6k
120_Zadanie_organizacji_spolecznej_dopuszczenia_jej_do_udzialu_w_postepowaniu.rtf 48,2k
121_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania_na_zadanie_organizacji_spolecznej.rtf 50,9k
122_Postanowienie_o_dopuszczeniu_do_udzialu_organizacji_spolecznej.rtf 51,8k
123_Postanowienie_odmawiajace_wszczecia_postepowania_na_zadanie_organizacji.rtf 51,2k
124_Postanowienie_w_przedmiocie_odmowy_dopuszczenia_do_udzialu_organizacji.rtf 51,9k
125_Wniosek_o_wyznaczenie_kuratora_dla_osoby_niezdolnej_do_czynnosci.rtf 47,1k
126_Wniosek_o_wyznaczenie_przedstawiciela_dla_osoby_nieobecnej.rtf 46,7k
127_Wniosek_o_wyznaczenie_kuratora_dla_osoby_prawnej.rtf 46,6k
128_Pelnomocnictwo_ogolne.pdf 1 174,5k
129_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_ogolnego.pdf 278,4k
130_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_ogolnego.pdf 279,0k
131_Zawiadomienie_o_wypowiedzeniu_pelnomocnictwa_ogolnego.pdf 281,3k
132_Pelnomocnictwo_szczegolne.pdf 123,5k
133_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_szczegolnego.pdf 459,1k
134_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_szczegolnego.pdf 436,8k
135_Zawiadomienie_o_wypowiedzeniu_pelnomocnictwa_szczegolnego.pdf 437,1k
136_Pelnomocnictwo_do_doreczen.pdf 471,1k
137_Zawiadomienie_o_zmianie_pelnomocnictwa_do_doreczen.pdf 481,3k
138_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_doreczen.pdf 464,9k
139_Zawiadomienie_o_wypowiedzeniu_pelnomocnictwa_do_doreczen.pdf 479,8k
140_Pelnomocnictwo_ogolne_w_formie_dokumentu_elektronicznego.pdf 194,0k
141_Pelnomocnictwo_w_kontroli_podatkowej.pdf 124,1k
142_Pelnomocnictwo_do_okreslonej_czynnosci_w_postepowaniu.pdf 124,4k
143_Pelnomocnictwo_w_postepowaniu_przed_organami_celno-skarbowymi.pdf 169,0k
144_Pelnomocnictwo_ustanawiajace_pelnomocnika_czasowo.pdf 193,7k
145_Informacja_do_szefa_krajowej_administracji_skarbowej.rtf 44,8k
146_Uwierzytelnienie_odpisu_udzielonego_pelnomocnictwa.pdf 173,4k
147_Postanowienie_w_sprawie_wyznaczenia_tymczasowego_pelnomocnika.rtf 48,4k
148_Wniosek_w_sprawie_wyznaczenia_tymczasowego_pelnomocnika_dla_os_fizycznej.rtf 46,9k
149_Wniosek_w_sprawie_wyznaczenia_tymczasowego_pelnomocnika_dla_os_prawnej.rtf 45,9k
150_Zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_zakonczenia_postepowania.rtf 47,4k
151_Ponaglenie_w_zwiazku_z_niezalatwieniem_sprawy_we_wlasciwym_terminie.rtf 47,1k
152_Ponaglenie_w_zwiazku_z_niezakonczeniem_postepowania.rtf 50,3k
153_Postanowienie_o_uznaniu_ponaglenia_za_uzasadnione.rtf 50,3k
154_Skarga_na_bezczynnosc_organu_podatkowego.rtf 48,2k
155_Upowaznienie_funkcjonariusza_celno-skarbowego_do_zalatwienia_sprawy.rtf 45,4k
156_Upowaznienie_do_przeprowadzenia_czynnosci_w_toku_postepowania.rtf 45,3k
157_Upowaznienie_do_wydawania_zaswiadczen.rtf 44,8k
158_Wniosek_o_doreczanie_pism_za_pomoca_srodkow_komunikacji_elektronicznej.rtf 44,6k
159_Zawiadomienie_o_zmianie_adresu.rtf 45,2k
160_Zawiadomienie_o_doreczeniu_pisma_sasiadowi_lub_dozorcy_domu.rtf 45,6k
161_Adnotacja_o_pozostawieniu_pisma_w_aktach_sprawy.rtf 44,6k
162_Wniosek_o_doreczanie_pism_na_adres_skrytki_pocztowej.rtf 45,0k
163_Wezwanie_osoby_fizycznej_do_zlozenia_wyjasnien.rtf 46,5k
164_Wezwanie_prezesa_zarzadu_spolki_z_o.o._do_zlozenia_zeznan.rtf 47,1k
165_Wezwanie_osoby_fizycznej_do_przedlozenia_dowodow_w_sprawie.rtf 46,7k
166_Wezwanie_osoby_prawnej_do_udzielenia_wyjasnien.rtf 46,7k
167_Wniosek_o_pomoc_prawna.rtf 45,7k
168_Wniosek_o_przywrocenie_terminu_do_wniesienia_zastrzezen_do_protokolu.rtf 47,5k
169_Wniosek_o_przywrocenie_terminu_na_wniesienie_odwolania.rtf 46,9k
170_Postanowienie_o_przywroceniu_terminu.rtf 48,9k
171_Postanowienie_o_odmowie_przywrocenia_terminu_na_wniesienie_sprzeciwu.rtf 49,9k
172_Zazalenie_na_postanowienie_o_odmowie_przywrocenia_terminu.rtf 48,5k
173_Postanowienie_o_pozostawieniu_podania_o_przywrocenie_terminu.rtf 47,9k
174_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania_podatkowego.rtf 46,4k
175_Postanowienie_o_odmowie_wszczecia_postepowania_podatkowego.rtf 47,9k
176_Postanowienie_w_sprawie_polaczenia_postepowan.rtf 48,3k
177_Zazalenie_na_postanowienie_o_polaczeniu_postepowan.rtf 47,8k
178_Wezwanie_do_usuniecia_brakow_formalnych_podania.rtf 45,6k
179_Zazalenie_na_postanowienie_o_pozostawieniu_podania_bez_rozpatrzenia.rtf 47,5k
180_Postanowienie_o_pozostawieniu_podania_bez_rozpatrzenia.rtf 47,5k
181_Metryka_sprawy.rtf 62,3k
182_Protokol_przesluchania_swiadka.rtf 50,0k
183_Protokol_przesluchania_strony.rtf 49,5k
184_Protokol_przyjecia_podania_wniesionego_ustnie.rtf 45,0k
185_Protokol_ogledzin.rtf 47,8k
186_Protokol_zabezpieczenia_zebranych_dowodow.rtf 47,0k
187_Protokol_wydania_dokumentow.rtf 46,7k
188_Adnotacja.rtf 44,8k
189_Zadanie_wydania_z_akt_sprawy_uwierzytelnionych_odpisow_dokumentow.rtf 45,8k
190_Postanowienie_o_odmowie_wydania_z_akt_sprawy_uwierzytelnionych_odpisow.rtf 48,6k
191_Postanowienie_o_odmowie_umozliwienia_stronie_zapoznania_sie_z_dokumentami.rtf 48,6k
192_Zazalenie_na_postanowienie_o_odmowie_umozliwienia_sporzadzenia_kopii.rtf 46,7k
193_Wniosek_o_dopuszczenie_dowodu.rtf 45,6k
194_Wniosek_o_przeprowadzenie_dowodu.rtf 45,4k
195_Postanowienie_o_odmowie_przeprowadzenia_dowodu.rtf 47,7k
196_Postanowienie_o_wyznaczeniu_terminu_do_przedstawienia_dowodu.rtf 47,5k
197_Zawiadomienie_o_miejscu_i_terminie_przeprowadzenia_dowodu.rtf 46,5k
198_Zawiadomienie_o_miejscu_i_terminie_przeprowadzenia_dowodu_z_przesluchania.rtf 46,6k
199_Zawiadomienie_o_miejscu_i_terminie_przeprowadzenia_dowodu_z_przesluchania.rtf 46,1k
200_Wniosek_o_zmiane_terminu_przeprowadzenia_dowodu.rtf 45,6k
Wyświetlanie 1 - 200 z 340 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2