Strona główna » O autorach

Spis treści

Michał Ciecierski – radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej „Kubik, Sawczuk -Paluch, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych Jurysta” z siedzibą w Opolu; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi zajęcia na WPiA Uniwersytetu Opolskiego i w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu; były pracownik Izby Skarbowej w Opolu i były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu; autor wielu publikacji, głównie z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Kaczyński – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i w Toruniu, wieloletni praktyk, były inspektor kontroli podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Mławie, były kierownik I Oddziału Podatków Pośrednich w Izbie Skarbowej w Olszty-nie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, stały współpracownik największego wydawnictwa prawniczego w kraju.

Andrzej Melezini – doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku; wykładowca akademicki związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; były radca prawny; członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego; wyróżniony w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych „Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej”.

Tomasz Nowak – funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa celnego, podatkowego i administracyjnego; współredaktor książek: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy (2010), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki (2013), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian (2014).

Krzysztof Teszner – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; doświadczony praktyk w obsłudze prawnopodatkowej spółek sektora energetycznego; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; wykładowca na studiach podyplomowych i prowadzący szkolenia podatkowe; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w tym monografii: Rozprawa podatkowa (2014) i Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce (2012); współautor komentarza do Ordynacji podatkowej (2017).

Dariusz Zalewski – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; prowadzi wykłady i seminaria podatkowe m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautor książek: Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji (2013), Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy (2014), Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010, 2012) oraz Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011 i 2015).